Utveckla dina friskfaktorer

Här finns verktyg att utveckla och bygga vidare på friskfaktorer för hållbar förändring


Verktyg för hållbar förändring hittar du här

Att bryta sig fri från sina skadliga beteenden kräver mer än bara att sluta med dem. Det handlar om att skapa en helhetssyn på din hälsa och ditt välmående. Att bygga på dina friskfaktorer är en viktig del av detta arbete.

Friskfaktorer är de faktorer i ditt liv som bidrar till att du mår bra och har energi. De kan vara allt från goda relationer till en meningsfull fritid. Genom att fokusera på dina friskfaktorer kan du skapa en stark grund för din återhämtning och ett hållbart tillfrisknande.

psst - om du är nyfiken på hur du kan jobba med detta mer strukturerat så smitar du in och laddar ner vår gratis arbetsbok. Du hittar denna bild som sista sidan på kapitel 7

  • 31 juli 2024 - lev dina friskfaktorer
  • 29 aug 2024 - stöd från närstående
  • 11 sep 2024 - stödjande gemenskap
  • 31 okt 2024 - utvecklande gemenskap
  • 27 nov 2024 - fysisk hälsa
  • 09 dec 2024 - psykisk hälsa
  • 21 jan 2024 - social hälsa
  • 26 feb 2024 - andlig hälsa

Vi ses på zoom kl 20.00 - 20.45

Boka in dig här

Vi träffas på zoom. Om du bokar på boka knappen får du automatisk påminnelse en dag innan och en timme innan varje utsatt tillfälle. Om du väljer att delta i detta utan att det är i en överenskommen behandlingsplan, så betalar du 200 kr på swish vid varje tillfälle du deltar på.