Välkommen till kursen, från överanpassning till Självmedkänsla

"Anpassning till döds"
Att växa upp i en miljö där man lär sig att ständigt sätta andra före sig själv kan forma ens sätt att närma sig relationer och livet på djupgående sätt. Detta mönster, som ibland kan likna en form av medberoende, är inte alltid direkt kopplat till att vara anhörig till någon med ett beroende. Istället kan det vara rotat i en uppväxt där man fått lära sig att ens egna behov, känslor och önskningar är mindre viktiga än andras. Denna lärandeprocess kan ses som en form av "anpassning till döds", där den egna identiteten och självständigheten sakta men säkert nedprioriteras till förmån för att upprätthålla harmoni och tillfredsställa andra. 

"Överlevnadsstrategi"
Denna anpassning är ett tecken på oerhörd styrka och uthållighet, men den bär också på en tyngd av förlorade möjligheter till självförverkligande och personlig tillväxt. Det är en överlevnadsstrategi som ofta utvecklas i tidig ålder, en strategi som kan vara svår att identifiera och ännu svårare att bryta ifrån. Att se och erkänna detta mönster är ett första steg mot förändring, mot att hitta en balans där man kan vara omtänksam och stödjande mot andra, samtidigt som man värnar om och prioriterar sina egna behov och gränser. 

Var går gränsen?
Att omvärdera detta beteendemönster innebär inte att man blir självisk eller likgiltig inför andras väl. Snarare handlar det om att utveckla en hälsosam självrespekt och självkärlek, att ge sig själv tillstånd att också vara en prioritet i sitt eget liv. Detta kan innebära att man måste utforska djupt rotade övertygelser om självvärde, förtjänst och kärlek. Det kan innebära att man behöver lära sig att säga nej, att sätta gränser och att investera tid och energi i det som får en själv att känna sig uppfylld och hel

Autenticitet är nyckel
Att navigera denna förändringsprocess är inte en enkel resa. Den kräver tålamod, mod och ofta stöd från terapi, vägledning eller stödgrupper. Att öppna upp för denna förändring är också att öppna upp för en djupare förståelse och acceptans av sig själv, sina behov och sina önskningar. Det är att ge sig själv möjligheten att leva ett mer balanserat och autentiskt liv. 

En gåva till dig och din omgivning
Denna omvandling är inte bara en gåva till sig själv, utan även till de runtomkring. När man lär sig att ta hand om sig själv, blir man bättre rustad att ge äkta stöd och kärlek till andra, utan att det sker på bekostnad av ens egen välmående. Att benämna denna process som varit, en "anpassning till döds", är att erkänna det som varit, sörja det som gått förlorat, och att med hopp och beslutsamhet röra sig mot det som kan bli. Det är en resa värd att ta, fylld med utmaningar, men också med oändlig potential för tillväxt och lycka.

Få verktyg att se och arbeta med detta på vår kurs on-line över 6 veckor med start 3 Juli.

2995,- kr

16
Days
08
Hours
58
Minutes
54
Seconds